Meteo stanice - popis

Meteo data Staniční záznamy

Měření větru

Čidla: Anemometr (měřič rychlosti větru) a ukazatel směru větru k meteostanicím WH1080 a WH1090.
Anemometr je klasický miskový s jazýčkovým kontaktem a jedním magnetem. Poloměr středu misky je 7 cm, z toho vyplývá, že na jeden impuls urazí miska dráhu 2*PI*7 cm.
Ukazatel směru větru je také osazen jazýčkovými kontakty, které spínají rezistory mezi výstupní svorky.
Rozlišení směru je dáno počtem jazýčkových kontaktů a magnet je schopen i v mezipoloze sepnout oba sousední kontakty. Lze rozlišit 8 směrů.
Vyhodnocení provádí jednočipový mikroprocesor ATTINY85 a posílá data po lince RS485 do PC, kde jsou data ukládána do txt souborů.
Pro měření teploty je použito čidla DHT22 a srážkoměr je původně k meteostanici WH1080.
Vyhodnocení provádí jednočipový mikroprocesor ATTINY85 a posílá data po lince RS485 do PC, kde jsou data ukládána do txt souborů.
Teplota v garáži je měřena čidlem DS10B20 připojeným k jednotce QUIDO10/1 od Papoucha
Od června 2014 jsou data ukládány do SQL databáze.
Po každém uložení dat je obnoven graf - pomocí SW gnuplot.